Ceník služeb

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Vstupní prohlídka, celkové vyšetření 300 Kč
Opakované celkové vyšetření – řidičský průkaz, potravinářský průkaz apod. 400 Kč
Řidičsky průkaz rozšíření 300 Kč
Lékařský posudek-potvrzení ke studiu 300 Kč
Potvrzení pro školky, školy, tábory atd.

100 Kč
každé další - 50 Kč

Lékařský posudek – potvrzení ke studiu 300 Kč
Zpráva pro policii, soud, komerční pojištění apod. 200 Kč
Nastřelení naušnic – dle typu 700 Kč
Test CRP pro neregistrované 100 Kč
Vypis ze zdravotní dokumentace 100 Kč
Kopírování  1 list 2 Kč

Ceny jsou platné od 1.3.2021,jsou smluvní a vycházejí z doporučení vydaných
Ministerstvem zdravotnictví v r. 2008.