Informace pro pacienty

V současné době registrujeme děti do 2 let věku.
MUDr.Nentvich
 
Upozornění
Upozorňujeme rodiče,kteří budou potřebovat potvrdit posudek o zdrav.způsobilosti dítěte na letní prázdniny,aby si tyto tiskopisy nechali potvrdit v průběhu května.Druhou polovinu června nebude MUDr.Nentvich ordinovat ,zástup MUDr.Bartlová ordinace Vranovice.MUDr.Bartlová nebude tyto tiskopisy vyplňovat.
MUDr.Nentvich